UnderwaySoft创作、出版、发表、沉淀、随记、备忘的一些文字、音乐和照片
姑苏行(23)
2017.12.03 03:13    2017.12.26 10:54    博客/摄影作品

中央公园


姑苏行(22)
2017.11.28 14:16    2017.12.26 10:54    博客/摄影作品

天平山


姑苏行(21)
2017.11.25 16:20    2017.12.26 10:54    博客/摄影作品

耦园,东园,相门


姑苏行(20)
2017.11.25 16:19    2017.12.26 10:54    博客/摄影作品

拙政园


姑苏行(19)
2017.11.25 16:10    2017.12.26 10:54    博客/摄影作品

拙政园


11月23日户外写生杂记
2017.11.24 22:38    2017.12.01 20:19    博客/杂文/散记

窃以为,虽说苏州园林举世闻名,天下无双,但绝大多数园子不过大同小异,重复粘贴,过于紧凑逼仄,小空间里上下倒腾,盘来绕去,玩的时间稍长,整个人都不好了。而且,始终感觉内容雷同,视觉元素及其构成单调而繁复,匠气有余,大气不足。尤其是人为堆砌和可劲硬塞,这两点比较突出,经常给人画蛇添足、过犹不及的既视感。一句话总结:这玩儿不敞亮。


姑苏行(18)
2017.11.12 19:21    2017.12.26 10:54    博客/摄影作品

石湖,上方山,楞伽塔


姑苏行(17)
2017.11.10 03:02    2017.12.26 10:54    博客/摄影作品

东吴寺


姑苏行(16)
2017.11.10 03:00    2017.12.26 10:54    博客/摄影作品

独墅湖基督教堂


姑苏行(15)
2017.11.10 02:58    2017.12.26 10:54    博客/摄影作品

独墅湖及周边


Email: underwaySoft@126.com 微信公众号: UnderwaySoft